Our Story

 

 

 

Creideann Aveline O’Sullivan, bunaitheoir Bloom in a Box, gur ceart aitheantas a thabhairt do gach pointe ama dár saol. An aidhm agus an mhian atá aici ná go mbraithfeadh gach gnáthphointe ama den saol neamhghnách agus tá plean curtha le chéile aici chun leagan nua den bhealach a dtugtar bláthanna mar bhronntanas a chur ar fáil agus réiteach a fháil ag an am céanna ar an bhfadhb a bhaineann le seachadadh ar fud na tíre. Tháinig an smaoineamh faoi Bloom in a Box as an ngrá atá ag Aveline do bhláthanna agus as an bpaisean atá aici a bheith i mbun caidrimh le daoine.  

 

Tuigeann Aveline nach seolann daoine bláthanna chun bláthanna a thabhairt mar bhronntanas, agus gur aitheantas ar phointe ama den saol a bhíonn i gceist leo. 

Tá Aveline paiseanta go n-aithneofaí pointí ama sin nach dtugtar aitheantas dóibh go minic.  Bíonn iliomad pointí ama i saol daoine gach lá atá tábhachtach dóibh ach gur minic nach dtugtar aird chuí orthu.  Tá sí ag iarradh na cumhachta a thagann as aon bhláth amháin agus tugann an eispéireas a bhaineann le Bloom in a Box a fháil aitheantas do na pointí ama sin i saol an duine. Ar aon dul leis an bpointe ama, imeoidh an bláth i léig ach cuimhneofar go deo ar an eispéireas. 

 

Táirge nuálach atá cruthaithe in Éirinn ag Aveline agus a foireann is ea Bloom in a Box agus bealach nua as an bpíosa atá ann chun bláthanna a sheachadadh, Seoltar bláth aonair i mbosca atá deartha go speisialta - paitinn ar feitheamh - agus fial leis, ionas go mbainfidh sé amach ceann scríbe i mbarr a mhaitheasa.  

 

Cruthaithe le gean i gCo na Gaillimhe, tá Bloom in a Box ar fáil le seachadadh go náisiúnta.
Aveline O’ Sullivan founder of Bloom in a Box believes that every moment deserves to be acknowledged. Her aim and intention is to make ordinary moments feel extraordinary and has come up with a plan to reinvent the gifting of flowers, while also solving a nationwide flower delivery problem. Aveline’s love of flowers, her frustration with delivering flowers and her passion in connecting people is where the idea Bloom in a Box was born.  

 

Aveline understands that people don’t send flowers to give the gift of flowers, it was more about the moment that they represented. 

Aveline is passionate about recognising these moments that often go unexpressed. There are endless moments every day in people’s lives that are important to them and are often taken for granted.  She wants the power of a single bloom and experience of sending and receiving a Bloom in a Box to recognise these moments in time. Like the moment, the Bloom will fade but the experience will always be remembered. 

 

Bloom in a Box is an innovative, Irish designed product, created with passion by Aveline and her team and is a brand-new way to deliver flowers. It sees one single flower transported in a specially designed patent pending box and vial, so that it reaches its destination in perfect condition.  

 

All created in Co Galway with love, Bloom in a Box is available for delivery nationwide.